top of page

 

 

VII Staltbrieža piebaurošanas Latvijas čempionāts 

Minhauzens 2023 / Mētriena

 

Vieta: Mētriena, festivāla Minhauzens 2023 norises vieta

Laiks: 2023.gada 5.augusts,
Dalībnieku reģistrācija no 15:00 – 15:30
Čempionāta sākums – 16:00

Apbalvošana ~20:00

Dalībnieki: Individuāli, ikviens mednieks
 

Inventārs: Brieža baura atdarināšanai piemērots personīgais inventārs (vienību skaitam ierobežojumu nav). Elektroniskās iekārtas ir aizliegtas.
Inventāru organizatori nenodrošina.

 

Norise un noteikumi: Dalībnieku uzdevums ir ar personīgā brieža baurim piemērotā inventāra un savas balss palīdzību atdarināt staltbrieža bauri riesta laikā. Festivāla Minhauzens 2023 brieža baura konkursa nacionālās atlases labākie dalībnieki tiks iekļauti Latvijas komandas sastāvā un katram būs iespēja piedalīties nākamā gada pasaules čempionātā.
 

Sacensības notiek 2 vai 3 etapos no kuriem:
1. etaps ietver šādus uzdevumus
a) Jauna staltbrieža buļļa balss.
ENG: The voice of a stag, young and searching.
b) Uzvaras sauciens pēc kaujas.
ENG: The voice of the winner stag after the battle. Strong call, that shows without
compromise who is the winner.

2. etaps (fināls) ietver šādus uzdevumu
a) Pieaudzis dominējošs staltbriedis ar savu harēmu. Disciplīnā ir jāizdala 3-4 daļas:

●  apmierināta buļļa balss

●  balss satiekot, uzrunājot harēmu

●  balss dzenot prom konkurentus / dominējošā buļļa balss

ENG: The voice of a dominating stag standing with a herd of hinds. This discipline has to contain 3 parts: a) satisfied voice, b) meeting a herd of hinds, c) rutting stag and answers.

3. etaps (papildus etaps, ja finālistiem būs vienāds rezultāts. Tiek izsludināts pēc vajadzības) a) Buļļa balss pēc riesta.
ENG: The voice of the stag after the rut.

Pirms sacensībām dalībnieki izlozē dalības numurus, piereģistrējas un redzamā vietā pie apģerba pievieno savu dalībnieka numuru (iekarina kaklā).
Pēc konkursa vadītāja lūguma uz skatuves (vai dalības laukuma) tiek uzaicināti visi dalībnieki un apsēžas krēslos.

Konkursa vadītājs, brīvi izvēloties dalībniekus, parāda dalībnieka numuru, kuram ir jādodas pildīt vingrinājums.


1. etapā no sākuma visi dalībnieki izpilda “a” – vingrinājumu, kad visi to ir izpildījuši, otrajā aplī tiek pildīts “b” – vingrinājums.
Dalībnieks, kurš ir nosaukts, pieceļas kājās un pienāk pie mikrofona, kas ir speciāli paredzēts konkursam, sasveicinās paceļot cepuri vai hūti, sveicinot skatītājus un pārējos dalībniekus, un sāk uzstāšanos.
Starp etapiem ir 20-30 min pauzes rezultātu apkopošanai.
Uzstāšanās laiks nav limitēts, taču cienot kolēģus, izvēlamies uzstāšanos pāris minūšu ietvaros.

1. etaps: Balstoties uz 1.etapa rezultātiem, nākamajā etapā (finālā) tiek 50% dalībnieku. Ja pēdējam dalībniekam ir vienāds rezultāts ar nākamajiem dalībniekiem, finālā iekļūst visi vienādo rezultātu sasniegušie dalībnieki. (Piemēram: piedalās 30 dalībnieki un 15, 16 un 17 dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, finālā tiek aicināti visi trīs dalībnieki). Ja dalībnieku skaits nav lielāks par 10, tad organizatori vienojoties var pieļaut visu dalībnieku dalību finālā.

2. etaps: Balstoties uz 1. un 2.etapa rezultātiem, tiek noteikti uzvarētāji.

Apģērbs un dalībnieku etiķete:

1. Konkursā nav pieļaujams brīvā laika, sporta apģērbs (šorti, t-krekls), apsveicami ir mednieki, kas piedalīsies konkursā tradicionālā mednieku svētku tērpā (piem.: krekls, uzvalks, žakete, veste, hūte u.c). Obligāts apģērba aksesuārs ir hūte.

2. Konkursa laikā visi dalībnieki atradīsies uz skatuves, tādēļ, lai netraucētu dalībniekus

pildīt vingrinājumu, sarunāties savā starpā ir aizliegts.

3. Pirms sava “baura” attēlošanas ir aizliegts skaļi sasveicināties ar publiku un tiesnešiem.

Ir atļauta tikai sasveicināšanās paceļot hūti. Tas veicinās objektīvu vērtējumu.

Vērtēšana: Brieža baura atdarināšana notiek piešķirot punktus no 1 līdz 6, kur 1 ir vāji un 6 izcili. Vērtēšanā piedalās minimums 6 komisijas locekļi, kas atrodas tiesnešu kabīnītēs un neredz dalībniekus. Pēc katra dalībnieka programmas tiesnešiem tiek lūgts vērtējums. Tiesneši paceļ vērtējuma atzīmi, tā lai to var piereģistrēt zāles tiesnesis un saskaitīt punktus. Objektivitātes nodrošināšanai, no kopējā vērtējuma tiek izsvītroti pats lielākais un pats zemākais vērtējums.

Apbalvošana: Tiek apbalvoti visi finālisti ar piemiņas balvām, diplomiem. Pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar atbalstītāju sarūpētām balvām un diplomiem.

Pieteikšanās konkursam:

Savu dalību lūgums pieteikt līdz 02.08.2023.

Aizpildot anketu: ej.uz/bauris2023

Vai e-pastu: treilihs@gmail.com

DRĪKST PIEDALĪTIES IKVIENS MEDNIEKS PAT JA PATS NEPIEDALĀS FESTIVĀLĀ MINHAUZENS 2023.

Dalības maksa: Bezmaksas

 

Pasākuma organizatori: Latvijas Staltbriežu Piebaurotāju klubs, Latvijas Mednieku asociāciācija

bottom of page