NOLIKUMS


Staltbrieža piebaurošanas Latvijas čempionāts

Minhauzens 2019 / Zvejnieklīcis
 

 

Vieta: Zvejnieklīcis, festivāla Minhauzens 2019 norises vieta.
Laiks: 2019.gada 3.augusts, Dalībnieku reģistrācija no 15:00 – 15:30 Čempionāta sākums – 16:00 Apbalvošana – 20:00
Dalībnieki: Individuāli, ikviens mednieks
Inventārs: Brieža baura atdarināšanai piemērots personīgais inventārs (vienību skaitam ierobežojumu nav). Elektroniskās iekārtas ir aizliegtas.
Inventāru organizatori nenodrošina.

 


Norise un noteikumi:
Dalībnieku uzdevums ir ar personīgā brieža baurim piemērotā inventāra un savas balss palīdzību atdarināt staltbrieža bauri riesta laikā. Festivāla Minhauzens 2019 brieža baura konkursa nacionālās atlases labākie dalībnieki tiks iekļauti Latvijas komandas sastāvā un katram būs iespēja piedalīties nākamā gada pasaules čempionātā, kas norisināsies Polijā.


Sacensības notiek 2 vai 3 etapos no kuriem:


1. etaps ietver šādas disciplīnas


       a) Pieaudzis dominējošs staltbriedis ar savu harēmu. Disciplīnā ir jāizdala 3 daļas a) apmierināta buļļa balss b) balss satiekot, uzrunājot harēmu c) atbildes balss riesta laikā. ENG: The voice of a dominating stag standing with a herd of hinds. This discipline has to contain 3 parts: a) satisfied voice, b) meeting a herd of hinds, c) rutting stag and answers.

       b) Uzvaras sauciens pēc kaujas. ENG: The voice of the winner stag after the battle. Strong call, that shows without compromise who is the winner.
 

 

2. etaps (FINĀLS) ietver šādus uzdevumu


       a) Divu vienlīdzīgu (pieaugušu) buļļu balsis savstarpējā cīņā, riesta laikā. Divas dažādas buļļu balsis duelis riesta laikā. ENG: The voices of two equal strong stags in a duel on the top of the rut. Two different voices in a duel on the top of the rut.
 

3. etaps (papildus etaps, ja finālistiem būs vienāds rezultāts. Tiek izsludināts pēc vajadzības)


         a) Jauna mierīga staltbrieža buļļa balss. ENG: The voice of a stag, young and searching.
 

Pirms sacensībām dalībnieki izlozē dalības numurus, piereģistrējas un redzamā vietā pie apģērba pievieno savu dalībnieka numuru (iekarina kaklā).
 

Pēc konkursa vadītāja lūguma uz skatuves (vai dalības laukuma) tiek uzaicināti visi dalībnieki un apsēžas krēslos.
Konkursa vadītājs, brīvi izvēloties dalībniekus, parāda dalībnieka numuru, kuram ir jādodas pildīt vingrinājums.

 

1. etapā no sākuma visi dalībnieki izpilda “a” – vingrinājumu, kad visi to ir izpildījuši, otrajā aplī tiek pildīts “b” – vingrinājums.
 

Dalībnieks, kurš ir nosaukts, pieceļas kājās un pieiet pie mikrofona, kas ir speciāli paredzēts konkursam, sasveicinās paceļot cepuri vai hūti, sveicinot skatītājus un pārējos dalībniekus, un sāk uzstāšanos.
 

Starp etapiem ir 20-30 min pauzes rezultātu apkopošanai.
 

Uzstāšanās laiks ir limitēts un tas ir 1 min 20 sek. visām disciplīnām, izņemot Pieaudzis dominējošs staltbriedis ar savu harēmu un Divu pieaugušu buļļu balsis – 2 min.
 

 

1. etaps
Balstoties uz 1.etapa rezultātiem, nākamajā etapā (finālā) tiek 50% dalībnieku. Ja pēdējam dalībniekam ir vienāds rezultāts ar nākamajiem dalībniekiem, finālā iekļūst visi vienādo rezultātu sasniegušie dalībnieki. (Piemēram: piedalās 30 dalībnieki un 15, 16 un 17 dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, finālā tiek aicināti visi trīs dalībnieki). Ja dalībnieku skaits nav lielāks par 10, tad organizatori vienojoties var pieļaut visu dalībnieku dalību finālā.

 

2. etaps
Balstoties uz 1. un 2.etapa rezultātiem, tiek noteikti uzvarētāji.


Apģērbs un dalībnieku etiķete:
1. Konkursā ir pieļauts jebkāds mednieku stila apģērbs, taču apsveicami ir mednieki, kas piedalīsies konkursā tradicionālā mednieku svētku tērpā.
Obligāts apģērba aksesuārs ir hūte.
Nav pieļaujams t-krekls, šorti, sportiska stila apģērbs.

 

2. Konkursa laikā visi dalībnieki atradīsies uz skatuves, tādēļ, lai netraucētu dalībniekus pildīt vingrinājumu, sarunāties savā starpā ir aizliegts.
 

3. Pirms sava “baura” attēlošanas ir aizliegts skaļi sasveicināties ar publiku un tiesnešiem. Ir atļauta tikai sasveicināšanās paceļot hūti. Tas veicinās objektīvu vērtējumu.


Vērtēšana:
Brieža baura atdarināšana notiek piešķirot punktus no 1 līdz 6, kur 1 ir vāji un 6 izcili. Vērtēšanā piedalās minimums 6 komisijas locekļi, kas atrodas tiesnešu kabīnītēs un neredz dalībniekus. Pēc katra dalībnieka programmas tiesnešiem tiek lūgts vērtējums. Tiesneši paceļ vērtējuma atzīmi, tā lai to var piereģistrēt zāles tiesnesis un saskaitīt punktus. Objektivitātes nodrošināšanai, no kopējā vērtējuma tiek izsvītroti pats lielākais un pats zemākais vērtējums.

 

Apbalvošana: Tiek apbalvoti visi finālisti ar piemiņas balvām, diplomiem. Pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar atbalstītāju sarūpētām balvām un diplomiem.


Pieteikšanās konkursam:

Savu dalību lūgums ir pieteikt līdz 01.08.2018. zvanot 26568483 vai sūtot e-pastu treilihs@gmail.com


Drīkst piedalīties ikviens mednieks pat ja pats nepiedalās festivālā Minhauzens.


Dalības maksa: bezmaksas

Organizators: Latvijas Staltbriežu Piebaurotāju klubs, Latvijas Mednieku asociācija

Rekvizīti:
Latvijas Mednieku Asociācija
Noliktavu 2, Dreiliņi, Stopiņu nov., LV-2130
Reģ. Nr. 50008051581
Kods: UNLALV2X
Konts: LV48UNLA0034302483100

KONTAKTI:


Latvijas Mednieku asociācijas valdes priekšsēdētājs
Haralds Barviks
Tel.: +37129419996
e-pasts:haralds@latma.lv; latma@latma.lv

Latvijas Mednieku asociācijas projektu vadītāja
Sintija Dozberga
Tel: +37129447703
e-pasts: latma@latma.lv; minhauzens@latma.lv