top of page
Kategorijas
IMG_6406.jpg

 Mednieku festivāla “Minhauzens 2023” disciplīnas

1

“Trāpīgais Mednieks”

Vieta: Praulienas pagasts, šautuve “Palejas”

Laiks: 2023. gada 4. augusts no plkst. 12:00 – 17:00

                                      5. augusts no plkst. 09:00

 

Dalībnieki: Viens pārstāvis no katras komandas, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu.

Inventārs: Vītņstobra medību šaujamierocis, kura šāviena enerģija stobra galā nav mazāka par 3000 džouliem. Ierocim jābūt reģistrētam uz dalībnieka vārda. Pusautomātiskos vītņstobra ieročus izmantot aizliegts.

 

Munīcija: Disciplīnas izpildei 8 ierocim atbilstošas medību vai sporta patronas.

Norise un noteikumi: Šaušana notiek uz skrejoša aļņa mērķi 100m distancē, kas pārvietojas pa mērķa līniju jeb skrējiena logu no vienas puses uz otru. Šāvējs izpilda kopā 8 šāvienus (2 šāvieni - duplets uz katru mērķi). 

Šaušana tiek uzsākta pēc šāvēja komandas ‘’dod’’. Ieroci drīkst pielādēt tikai pēc tiesneša komandas uzsākt šaušanu. Ierocī drīkst būt ielādēta 1 patrona, otra patrona aptverē.

Vērtēšana: Uzvarētājs tiek noskaidrots saskaitot iegūtos punktus. Vienāda rezultāta gadījumā tiek skaitīti centra (10nieki) trāpījumi.

Apbalvošana: Tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji.

Dalībniekam alkohola reibumā piedalīties disciplīnā AIZLIEGTS, lai ievērotu drošības noteikumus un netraucētu pārējos dalībniekus!

Sēlijas dimednieks

2

"Izveicīgais fazāns"

Vieta: Praulienas pagasts, šautuve “Palejas”.

Laiks: 2023. gada 4. augusts no plkst. 12:00 – 17:00

                                       5. augusts no plkst. 09:00

 

Dalībnieki: Viens pārstāvis no katras komandas, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu .

Inventārs: Gludstobra medību vai sporta ierocis. Ierocim jābūt reģistrētam uz dalībnieka vārda.

 

Munīcija: 50 gludstobra patronas, ne lielākas par 7 ½ un 28 gramiem.

 

Norise un noteikumi: Šaušanu veic komandu numuru secībā. Katrs dalībnieks veic līdz 50 šāvieniem uz 25 prom lidojošiem mērķiem no piecām stāvvietām. Šķīvīšu trajektorija iepriekš nav zināma. 

 

Vērtēšana: Uzvar dalībnieks, kurš sašāvis visvairāk mērķu. Vienāda rezultāta gadījumā par godalgotajām vietām notiek pāršaude, šaujot veselu sēriju – 25 šķīvīšus. Ja rezultāts ir vienāds, tad turpina līdz pirmajai nullei.

 

Apbalvošana: Tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji.

Dalībniekam alkohola reibumā piedalīties disciplīnā AIZLIEGTS, lai ievērotu drošības noteikumus un netraucētu pārējos dalībniekus!

Zvejnieklīča kuilis

3

"Ņiprais mežaruksis"

Vieta: Praulienas pagasts, šautuve “Palejas”.

Laiks: 2023. gada 4. augusts no plkst. 12:00 – 17:00

                                       5. augusts no plkst. 09:00

 

Dalībnieki: Viens pārstāvis no katras komandas, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu.

Inventārs: 12 cal. gludstobra medību ierocis (divstobru bise) un 16 ierocim atbilstošas lodes.

 

Norise un noteikumi: dalībnieks sagatavo 16 ierocim atbilstošas patronas.

- ierocī ielādē divas patronas; 

- šaušanas stāvoklis – ieroča laide piespiesta pie jostas vietas, ieroča stobrs vērsts uz augšu, ieplecot ieroci drīkst brīdī, kad mērķis ir parādījies šaušanas logā;

- ja šis nosacījums netiek izpildīts, tad tiesnesis šāvēju brīdina, pēc atkārtotas pārkāpuma izdarīšanas, pārtrauc vingrinājuma izpildi un anulē rezultātu;

- kad šāvējs sagatavojies šaušanai, sauc komandu “Dod”, pēc kuras seko cūkas skrējiens no kreisās uz labo pusi. Turpinājumā, bez atsevišķas komandas, ar sešu līdz astoņu sekunžu intervālu tiek padots mērķis no labās uz kreiso pusi.

- Kopā četri mērķi no kreisās un četri mērķi no labās puses. Tiek šauts duplets uz mērķi, uz kura attēlota "Minhauzena" mežacūka.

Vērtēšana un apbalvošana – Uzvarētājs tiek noskaidrots saskaitot iegūtos punktus. Vienāda rezultāta gadījumā tiek skaitīti augstākā vērtējuma trāpījumu skaits. Nepieciešamības gadījumā var tikt organizēta atkārtota pāršaude.

Apbalvotas tiek 1. līdz 3.vietas ieguvēji.

Dalībniekam alkohola reibumā piedalīties disciplīnā AIZLIEGTS, lai ievērotu drošības noteikumus un netraucētu pārējos dalībniekus!

Rudo pīļu medības

4

"Neprognozējamās pīles"

Vieta: Praulienas pagasts, šautuve “Palejas”

Laiks: 2023. gada 4. augusts no plkst. 12:00 – 17:00

                                       5. augusts no plkst. 09:00

 

Dalībnieki: Viens pārstāvis no katras komandas, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu .

Inventārs: Gludstobra medību vai sporta ierocis bez kalibra ierobežojumiem. Ierocim jābūt reģistrētam uz dalībnieka vārda.

 

Munīcija: 50 gludstobra patronas ne lielākas par 7 ½ un 28 gramiem.

 

Norise un noteikumi: Šaušanu veic komandu numuru secībā. Katrs dalībnieks veic līdz 50 šāvieniem uz 25 lidojošiem mērķiem no 5 stāvvietām. Katrā stāvvietā tiek palaisti 5 mērķi – viens atsevišķs un divi secīgi dupleti. Laukumā izvietotas 4 mērķu mašīnas. Šķīvīšu lidojuma trajektorija iepriekš nav zināma. Atļauts divas reizes šaut uz vienu mērķi. 

 

Vērtēšana: Uzvar dalībnieks, kurš sašāvis pēc iespējas vairāk mērķu. Vienāda rezultāta gadījumā par godalgotajām vietām notiek pāršaude, šaujot veselu sēriju – 25 šķīvjus. Ja rezultāts ir vienāds, tad turpina šaut līdz pirmajai nullei.

 

Apbalvošana: Tiek apbalvoti pirmo 3 vietu ieguvēji.

Dalībniekam alkohola reibumā piedalīties disciplīnā AIZLIEGTS, lai ievērotu drošības noteikumus un netraucētu pārējos dalībniekus!

Veiklais šāvējs

5

“Nešpetnais rūķis”

Vieta: Mētrienas brīvdabas estrāde

Laiks: 2023. gada 5. augusts no plkst. 09:00 – 17:00

 

Dalībnieki: jaunietis vai jauniete līdz 18 gadu vecumam (ieskaitot) .

Inventārs: pneimatiskā šautene, munīcija (nodrošina organizatori)

 

Norise un noteikumi:  Pēc tiesneša signāla dalībnieks dodas uz dzinējmedību stāvtorni, no tā veic 8 šāvienus (kopā) no rokas bez atbalsta. Šaušana notiek pa papīra mērķiem uz kuriem attēloti Eiropas populārākie medījumi (stirna, lapsa, ģemze un mežacūka). Mērķi novietoti 10m attālumā. Šaušana notiek ar mazjaudas (līdz 12 J) pneimatisko ieroci. Šaušanas secība - stirna, lapsa, ģemze un mežacūka. 

Vērtēšana un apbalvošana: Maksimālais iespējamais punktu skaits ir 80 punkti. Par sacensīību uzvarētāju atzīst dalībnieku ar augstāko iegūto punktu skaitu. Vienāda rezultāta gadījumā tiek skaitīti centra (10nieki) trāpījumi sākot ar mežacūkas mērķi, tad ģemzes, lapsas un stirnas mērķi. Ja arī trāpījumu skaits centrā 1.-3. vietas pretendentiem ir vienāds, tad tiek organizēta pāršaude mežacūkas mērķī. Tiek apbalvoti 1.-3. vietas ieguvēji.

Dalībniekam alkohola reibumā piedalīties disciplīnā AIZLIEGTS, lai ievērotu drošības noteikumus un netraucētu pārējos dalībniekus!

Sparīgais snaiperis

6

“Meža gudrības”

Vieta: Mētrienas tautas nams

Laiks: 2023. gada 5. augusts, plkst. 09:00

Dalībnieki: Viens pārstāvis no katras komandas.

Inventārs: Organizatoru izsniegta jautājumu anketa un dalībnieka pildspalva

 

Norise un noteikumi: Pēc instruktāžas katrs dalībnieks saņem jautājumu anketu, kur dalībnieks atzīmē pareizo atbildi. Kontrollaiks atbilžu iesniegšanai  - 90 minūtes.

 

Vērtēšana: Par katru pareizu atbildi dalībnieks saņem 1 punktu. Augstāku vietu iegūst dalībnieks, kurš ieguvis vairāk punktu. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu iegūst dalībnieks, kurš atbildes iesniedzis īsākā laikā.

 

Apbalvošana: Tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji.

Apsviedīgais Minhauzens

7

“Zolīte”

Vieta: Mētrienas tautas nams

Laiks: 2023. gada 5. augusts. Dalībnieku reģistrācija notiek turnīra dienā klātienē no plkst.: 10:00 – 10:50, sākums plkst.: 11:00.

Dalībnieki: Viens pārstāvis no katras komandas. Turnīra dalībniekiem ir jāievēro zolītes noteikumi, spēles ētika, šī nolikuma prasības un tiesneša norādījumi. 

 

Norise un noteikumi:

Turnīrs norisinās pēc aktuālajiem zolītes noteikumiem. Tiek spēlēta klasiskā zolīte ar pulēm un bez mazajām zolēm. Spēlētāji pie galdiem tiek sadalīti pa četri, ko nosaka tiesnesis, ievērojot dalībnieku skaitu. Turnīrs notiek 6 kārtās ar laika ierobežojumu katrai kārtai – 45 minūtes. Katrā kārtā tiek izspēlētas 20 partijas. Ja 45 minūšu laikā netiek izspēlētas 20 partijas, tad pēc 45. minūtes tiek izspēlēta vēl viena – pēdējā partija. 

Par uzvaru kārtā - 6 punkti. Otrā vieta - 4 punkti. Trešā vieta - 2 punkti. Ceturtā vieta-0.

Turnīra norise:

Dalībnieku reģistrācija 10:00 – 10:50

Turnīra atklāšana 10:50 – 11:00

1.kārta 11:00 – 11:45

Pārtraukums 11:45 – 11:55

2.kārta 11:55 – 12:40

Pārtraukums 12:40 – 12:50

3.kārta 12:50 – 13:35

Pārtraukums 13:35 – 13:45

4.kārta 13:45 – 14:30

Pārtraukums 14:30 - 14:40

5.kārta 14:40 - 15:25

Pārtraukums 15:25 - 15:35

6.kārta 15:35 - 16:25

Rezultātu apkopošana un apbalvošana 16:25 – 16:50

 

Pirmajā kārtā spēles partnerus pie katra galdiņa izlozē tiesnesis. Pēc pirmās kārtas uz katru nākošo kārtu spēlētāji pa galdiem tiek sadalīti pēc iegūto lielo punktu un mazo punktu kopsummas no iepriekšējām kārtām, t.i., labākie spēlē ar labākajiem. Lielo punktu sadale pie galda: 1.vieta – 6p; 2.vieta – 4p; 3.vieta – 2p un 4.vieta – 0p. Ja divi vai vairāki spēlētāji pie viena galda dala vietu, tad lielos punktus skaita kopā un dala ar attiecīgo spēlētāju skaitu.

Vietu ieņemšana pie galda notiek secīgi pēc kārtas sākot ar spēlētāju, kurš attiecīgās kārtas protokolā norādīts kā pirmais. (Protokolā tas tiek noteikts atbilstoši iegūto lielo punktu kopsummas no iepriekšējām kārtām – augstāku vietu pie galda ieņem spēlētājs, kuram ir visvairāk lielo punktu. Ja sakrīt lielie punkti, tad skatās pēc mazajiem punktiem).

Pirmās partijas dalītāju un punktu pierakstītāju nosaka, velkot kārtis. Kārtis aizsegtā veidā tiek izklātas uz galda un katrs spēlētājs izvelk pa vienai kārtij:

 1. Stiprākās kārts īpašnieks dala kārtis pirmajai partijai;

 2. Vājākās kārts izvilcējs veic punktu pierakstīšanu vai savstarpēji vienojoties, to var darīt cits spēlētājs.

 3. Kārtis dala pa divām. Piepirkuma kārtis tiek noliktas pēc 6.izdalītā kāršu pāra.

 4. Nepareizas kāršu izdalīšanas gadījumā dalītājs atkārto dalīšanu līdz izdala kārtis pareizi;

 5. Pie dalījuma, kad neviens neņem augšā, tiek pierakstīta viena kopējā pule, ja spēlē 4 spēlētāji un nav nevienas atvērtas pules – pieraksta klāt divas kopējās pules, bet, ja ir kaut viena pule atvērta, tad pieraksta klāt tikai vienu puli;

 6. Spēles protokolu tiesnešu kolēģijai iesniedz attiecīgās kārtas uzvarētājs.

 

 

Apbalvošana: Tiek apbalvoti pirmo 1. – 3. vietas ieguvēji

Zolīte

8

“Mednieku izklaides”

Vieta: Mētrienas brīvdabas estrāde

Laiks: 2023. gada 5. augusts, plkst. 10:00

Dalībnieki: Divi dalībnieki no katras komandas

Inventārs: Nodrošina sacensību organizators

 

Norise un noteikumi:  Komandas uzdevums ir izvilkt nomedītu alni. Pirms starta tiesnesis informē par maršrutu, kas jāveic un šķēršļiem, kas jāparvar. Dalībnieki trasē pārvar dabīgus un makslīgi veidotus šķēršļus uz laiku. Finiša laiks tiek fiksēts brīdī, kad abi dalībnieki pilnībā šķēršojuši finiša līniju.

Vērtēšana: Uzvar komanda ar ātrāko trasē pavadīto laiku

 

Apbalvošana: Tiek apbalvotas pirmo trīs vietu ieguvēju komandas

Viens par visim - visipar vienu

9

Makšķerēšana “Aiviekstes lielais loms”

Vieta: Madonas novads, Aiviekstes upe posmā Mūrnieki-Švāns

Laiks: 2023. gada 5. augusts, no plkst. 06:00 līdz 11:00. Dalībnieku reģistrācija no 04:40 pie Mētrienas tautas nama

Dalībnieki: Viens dalībnieks no katras komandas, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu

 

Inventārs: Līdzi var būt vairāki makšķeru kāti, bet drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu makšķeri, kas aprīkota ar pludiņu un vienu āķi.

 

Norise un noteikumi: Dalībniekiem, atbilstoši MN prasībām, ir jābūt derīgai makšķerēšanas kartei un personu apliecinošam dokumentam. Sacensības notiek ievērojot MK Makšķerēšanas noteikumus nr.800 punkts 16 UN 18, par ‘'Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību '' noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpnēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā.

Makšķernieks dodas uz savu makšķerēšanas vietu, TIKAI tad, kad tiesnesis devis atļauju! 

Maksķerēšana notiek no krasta. Līdzi var būt vairāki makšķeru kāti, bet drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu makšķeri, kas aprīkota ar pludiņu un vienu āķi. Katrs dalībnieks pats sevi nodrošina ar makšķerēšanai nepieciešamo inventāru un ēsmu. Sacensību dalībnieks drīkst paturēt zivis atbilstoši MN. Lomā drīkst paturēt zivis atbilstoši 22.12.2015. MK noteikumiemNr.800 ‘'Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu 16. un 18. punkta prasībām. Zivis nedrīkst nomest uz zemes, tās maksimali jāuzglabā dzīvā veidā zivju uzglabāšanas tīkliņā. 

Dalībnieki drīkt makšķerēt, atrodoties vietā,  ne tuvāk kā 10m viens no otra. Sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu!

Nepiederošu personu tuvošanās ūdens līnijai tuvāk par 15 metriem sacensību rajonā nav atļauta. Dalībnieki nedrīkst izmantot jebkādu palīdzību no malas. 

Sacensību beigās (līdz 11:00) sportisti ievieto zivis organizatoru izsniegtā plastikāta maisiņā un nodod tiesnesim. 

Makšķerniekam personīgi jāierodas pie galvenā tiesneša līdz 11:30 un jānodod svēršanai un/ vai mērīšanai savas izmakšķerētās zivis, pēc 12:00 loms vairs netiek pieņemts vērtēšanai!

Vrtēts tiek katras komandas iegūtā loma kopējais svars.

Zivis iznest vai ienest darbības zonā līdz svēršanai ir kategoriski aizliegts, izņemot gadījumu, kad dalībnieks paziņo par makšķerēšanas pārtraukšanu un par to paziņo tiesnesim un atdod noķertās zivis tiesnesim. Par šī noteikuma neievērošanu dalībnieks tiek nekavējoties diskvalificēts. 

Ieskaitītas tiek visas izvilktās zivis, kuras atbilst makšķerēšanas noteikumiem. Noteikumu pārkāpuma gadījumā dalībnieka rezultāts tiek anulēts.

 

Vērtēšana: Augstāko vietu iegūst komanda ar lielāko kopējo loma svaru. Vienāda svara gadījumā priekšrocības ir komandai, kuras lomā pēc svara lielākā noķertā zivs.

 

Apbalvošana: Tiek apbalvoti 1.-3. vietu ieguvēji

Daugavas Sama medības

10

“Trāpīgā bulta”

Vieta: Mētrienas brīvdabas estrāde

Laiks: 2023. gada 5. augusts, plkst. 09:00

Dalībnieki: Komandu pārstāv viens dalībnieks no katras komandas

Inventārs: Nodrošina sacensību organizators SIA Wenden Archery

 

Norise un noteikumi: Šogad ir atļauts piedalīties ar savu inventāru - 2 loku veidiem – garais LongBow loks un Compound medību loks. Abas klases tiks vērtētas atsevišķi. No viena mednieku kluba var piedalīties 1 dalībnieks izvēloties savu loka klasi.

Norobežotā teritorijā tiks uzstādīti:

 • LongBow klasei - 5 dažāda izmēra 3D mērķi dažādos attālumos no 10 līdz 30 jardiem (1 jards atbilst 0,9144 metriem). 

 • Compound klasei - 5 dažāda izmēra 3D mērķi dažādos attālumos no 30 līdz 60 jardiem (1 jards atbilst 0,9144 metriem). 

Loku klases:

 1. Garais LongBow loks (spēks neierobežots) bez attāluma atzīmēm un bultu komplekts (5 koka vai karbona vienāda garuma ar vienādas krāsas bultas spārniņiem). Bultām jābūt marķētām ar dalībnieka iniciāļiem. Pirms dalības disciplīnas vadītājs pārbaudīs loku un bultu tehnisko stāvokli.

 1. Compound medību loks (līdz 60 lbs) – ar tēmekli un bultu komplekts (5 karbona vienāda garuma ar vienādas krāsas bultas spārniņiem). Bultām jābūt marķētām ar dalībnieka iniciāļiem. Pirms dalības disciplīnas vadītājs pārbaudīs loku un bultu tehnisko stāvokli.

 

Dalībniekiem bez sava inventāra SIA Wenden Archery nodrošinās LongBow klases loku un bultu komplektu. 

Disciplīnas secība:

 1. Dalībniekam alkohola reibumā piedalīties disciplīnā AIZLIEGTS, lai ievērotu drošības noteikumus un netraucētu pārējos dalībniekus!

 2. Disciplīnā piedalās 1 lokšāvējs no katra mednieku kluba.

 3. Katram lokšāvējam bez sava inventāra tiks izsniegts 1 loks (LongBow klase), rokas sargs un 5 bultas (katram dalībniekam bultu spārniņi būs citā krāsā). Vai arī piedalās ar savu inventāru.

 4. No šaušanas līnijas vienlaicīgi šauj 5 dalībnieki.

 5. Dalībnieks šauj 5 izmēģinājuma šāvienus un 5 šāvienus uz rezultātu (katrā mērķī viens šāviens).

 6. Disciplīnas vadītājs informēs, pa kuru 3D mērķi jāšauj.

 7. Pirms rezultātu fiksēšanas bultas aiztikt aizliegts!

 

Punktu sistēma: 

 • ķermenis  – 5 punkti

 • kill zona – 8 punkti

 • centrs – 10 punkti

 • mazākais centrs – X (10 punkti, kas vienāda rezultāta gadījumā dod pārsvaru)

 • Ja pieskarās zonas līnijai -  punktu skaits tiek ņemts lielāks

 • Mērķa pamatnes zona (nagi, ragi) – 0 punkti

 • ! Ja ir bijis trāpījums pa mērķi, bet bulta atlec – 0 punkti

Vērtēšana: Pabeidzot šaušanas sēriju dalībnieki kopā ar disciplīnas vadītāju dodas pie mērķiem, lai fiksētu rezultātus saskaņā ar definēto punktu sistēmu. Tikai pēc rezultātu fiksēšanas dalībnieki var paņemt savu inventāru. Ja punktu fiksēšanā ir domstarpības -  tās risinās pasākuma “Minhauzens 2023” nolikuma vispārējo nosacījumu kārtībā.

Apbalvošana: Tiek apbalvoti 3 labākie dalībnieki

Robins Huds

11

"Meža snaiperis"

Vieta: Praulienas pagasts, šautuve “Palejas”

Laiks: 2023. gada 4. augusts sākot no plkst. 12.00 - 17:00

                                       5. augusts sākot no plkst. 09:00

Dalībnieki: Viens pārstāvis no katras komandas, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu.

Inventārs: Vītņstobra medību šaujamierocis, kura šāviena enerģija stobra galā nav mazāka par 3000 džouliem. Ierocim jābūt reģistrētam uz dalībnieka vārda.

 

Norise un noteikumi:

Pēc tiesneša signāla dalībnieks dodas trasē līdz nonāk šaušanas vietā.​ Šaušanas vietā kā atbalstu atļauts izmantot tikai medību jaku.

1. Veic 3 šāvienus no sēdtornīša uz mērķi "stirna". Mērķis atrodas 100m attālumā.  

2.Veic 3 šāvienus no sēdtornīša uz mērķi "mežacūka". Mērķis atrodas 200m attālumā.  

3.Veic 3 šāvienus no sēdtornīša uz mērķi "lapsa". Mērķis atrodas 300m attālumā.  

Par sacensīību uzvarētāju atzīst dalībnieku ar augstāko iegūto punktu skaitu. Vienāda rezultāta gadījumā tiek skaitīti centra (10nieki) trāpījumi sākot ar mežacūkas mērķi, lapsas un stirnas mērķi. Ja arī trāpījumu skaits centrā 1.-3. vietas pretendentiem ir vienāds, tad tiek organizēta pāršaude mežacūkas mērķī. Tiek apbalvoti 1.-3. vietas ieguvēji.

Dalībniekam alkohola reibumā piedalīties disciplīnā AIZLIEGTS, lai ievērotu drošības noteikumus un netraucētu pārējos dalībniekus!

Orientēšanās

12

“Metenis”

Laiks: 2023. gada 5. augusts, plkst. 10:00

Vieta: Mētrienas brīvdabas estrāde

Dalībnieki: Komandu pārstāv viens dalībnieks no katras komandas

Inventārs: Nodrošina disciplīnas organizators AAknives

 

Norise, noteikumi un vērtēšana: Paralēli 2 vienādi mešanas mērķi.

Nažu mešanas attālums 5 m. Metamā naža svars 260 gr.

Pirms ieskaites metieniem katram tiks doti 3 treniņu metieni.

Disciplīnā katram tiek doti 5 metieni (pēc kārtas), no kuriem ieskaitē tiek vērtēti 3 labākie.

Katram būs 2 mešanas iespējas. 

Pēc pirmās kārtas tiks aprēķināti rezultāti. Izstājas tie, kas nav trāpījusi vispār. 

Otrajā kārtā viss notiek kā pirmajā kārtā. 5 metieni, 3 labākie metieni tiek ieskaitīti, 1 piegājiens.

Saskaitot rezultātu, uz 3. kārtu tiek 6 labākie.

3. kārtā atkal tieši tas pats: 5 metieni, 3 labākie metieni ieskaitās un ar 1 piegājienu.

 

Apbalvošana: Tiek apbalvoti 1.-3. vietu ieguvēji pēc 3. kārtas.

Augšzemes cīnītājs

13

“Fejas glābšana”

Vieta: Mētrienas brīvdabas estrāde

Laiks: 2023. gada 5. augusts, plkst. 11:00

Dalībnieki: Komandu pārstāv divi dalībnieki – sieviete un vīrietis, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu

Inventārs: Nodrošina disciplīnas organizators

Norise un noteikumi: Ar "sievu" pičpaunā šķērsot visus šķēršļus trasē.

Vērtēšana: Uzvar pāris ar ātrāko trasē pavadīto laiku

Apbalvošana: Tiek apbalvoti 1.-3. vietu ieguvēji

Mežoņa savaldīšana
bottom of page