IMG_6406.jpg

“Trāpīgais Karabinieris”

 

"Galma musketieris"

 

"Ņiprā kramenīca"

 

"Neprognozējamais mērķis"

 

“Nešpetnais ieroču nesējs”

 

“Barona gudrības”

 

“Zolīte”

 

“Galma izklaides”

 

“Uz āķa”

 

“Izveicīgā bulta”

 

Orientēšanās “Apkārt Dikļiem”

 

“Metenis”

 

“Baroneses glābšana”

 

Rekvizīti:
Latvijas Mednieku Asociācija
Noliktavu 2, Dreiliņi, Stopiņu nov., LV-2130
Reģ. Nr. 50008051581
Kods: UNLALV2X
Konts: LV48UNLA0034302483100

KONTAKTI:


Latvijas Mednieku asociācijas valdes priekšsēdētājs
Haralds Barviks
Tel.: +37129419996
e-pasts:haralds@latma.lv; latma@latma.lv

Latvijas Mednieku asociācijas projektu vadītāja
Sintija Dozberga
Tel: +37129447703
e-pasts: latma@latma.lv; minhauzens@latma.lv