top of page
Kategorijas
IMG_6406.jpg

 Mednieku festivāla “Minhauzens 2022” disciplīnas

1

“Trāpīgais Karabinieris”

Vieta: Jūrkalnes moto trase

Laiks: 2022. gada 5. augusts no plkst. 13:00 – 17:00

                                      6. augusts no plkst. 09:00

 

Dalībnieki: Viens pārstāvis no katras komandas, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu.

Inventārs: Vītņstobra medību šaujamierocis, kura šāviena enerģija stobra galā nav mazāka par 3000 džouliem. Ierocim jābūt reģistrētam uz dalībnieka vārda.

 

Munīcija: Disciplīnas izpildei 9 ierocim atbilstošas medību vai sporta patronas.

Norise un noteikumi: Kopējais disciplīnas izpildes laiks 5 minūtes, šaušanu notiek pa 3 dažāda izmēra stāvošiem metāla mērķiem (gongiem) - mērķu distance nav zināma (aizliegts izmantot tālmēru vai citas elektroniskas ierīces attāluma mērīšanai). Mērķu izmērs tiks paziņots pirms disciplīnas izpildes. Šāvējs izpilda kopā 9 šāvienus (1 šāviens uz katru mērķi no katras šaušanas pozīcijas). 

Šaušanas pozīcijas:

- Nr. 1. no pozīcijas “beduīns”, pieturot ar roku ieroča priekšējo daļu, atbalstot elkoni uz celīša;

- Nr.2. no pozīcijas “stāvus”, atbalstoties ar ieroci pie nenostiprināta apaļkoka (štoka);

- Nr.3. no pozīcijas “stāvus” bez atbalsta (mednieka stājā)

 Laika mērīšana tiek uzsākta pēc tiesneša komandas ‘’uzsākt šaušanu’’. Pirms komandas šaut, dalībniekam jābūt gatavam izpildīt disciplīnu (iekārtot vietu, novietot ieroci), ieroci drīkst pielādēt tikai pēc tiesneša komandas uzsākt šaušanu. Ierocī drīkst būt ielādēta 1 patrona.

Vērtēšana: Tiek vērtēts trāpīts/netrāpīts gongos. Vienāda rezultāta gadījumā priekšroka tiek dota šāvējam, kurš disciplīnu veicis ātrākā laikā.

Apbalvošana: Tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji.

Sēlijas dimednieks

2

"Izveicīgais vikings"

Vieta: Jūrkalnes moto trase

Laiks: 2022. gada 5. augusts no plkst. 13:00 – 16:00

                                       6. augusts no plkst. 09:00

 

Dalībnieki: Viens pārstāvis no katras komandas, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu .

Inventārs: Gludstobra medību vai sporta ierocis. Ierocim jābūt reģistrētam uz dalībnieka vārda.

 

Munīcija: 50 gludstobra patronas, ne lielākas par 7 ½ un 28 gramiem.

 

Norise un noteikumi: Šaušanu veic komandu numuru secībā. Katrs dalībnieks veic līdz 50 šāvieniem uz 25 prom lidojošiem mērķiem no piecām stāvvietām. Šķīvīšu trajektorija iepriekš nav zināma. Atļauts divas reizes šaut uz vienu mērķi. 

 

Vērtēšana: Uzvar dalībnieks, kurš sašāvis visvairāk mērķu. Vienāda rezultāta gadījumā par godalgotajām vietām notiek pāršaude, šaujot veselu sēriju – 25 šķīvīšus. Ja rezultāts ir vienāds, tad turpina līdz pirmajai nullei.

 

Apbalvošana: Tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji.

Dalībniekam alkohola reibumā piedalīties disciplīnā AIZLIEGTS, lai ievērotu drošības noteikumus un netraucētu pārējos dalībniekus!

Zvejnieklīča kuilis

3

"Ņiprā kramenīca"

Vieta: Jūrkalnes dabas un atpūtas parks

Laiks: 2022. gada 5. augusts no plkst. 13:00 – 17:00

                                       6. augusts no plkst. 09:00

 

Dalībnieki: Viens pārstāvis no katras komandas, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu.

Inventārs: pneimatiskā šautene, munīcija (nodrošina organizatori)

 

Norise un noteikumi: šāvēji sacenšas šaušanā ar pneimatisko sporta ieroci, kura kalibrs ir 4,5 mm un jauda ne lielāka par 12 J. Tēmeklis – optiskais vai atklātais.

Sacensību disciplīnas SK-10 vingrinājums ir pēc kārtas izšautas 2 sērijas, katrā pa 10 šāvieniem, pa skrejošas mežacīkas mērķi no 10m attāluma. Mērķis tiek padots automātiskā režīmā, mērķa kustība atkārtojas pēc ~15 sek. intervāla. Ieplecot ieroci drīkst brīdī, kad mērķis ir parādījies šaušanas logā. 

Mērķa ātrums ~0,8 m/s (mērķis šķērso 2m šaušanas distanci 2,5 sekunžu laikā).

 

 

Vērtēšana un apbalvošana – Uzvarētājs tiek noskaidrots saskaitot iegūtos punktus. Vienāda rezultāta gadījumā tiek skaitīti augstāka vērtējuma trāpījumu skaits. Nepieciešamības gadījumā var tikt organizēta atkārtota pāršaude.

Apbalvotas tiek 1. līdz 3.vietas ieguvēji.

Dalībniekam alkohola reibumā piedalīties disciplīnā AIZLIEGTS, lai ievērotu drošības noteikumus un netraucētu pārējos dalībniekus!

Rudo pīļu medības

4

"Neprognozējamais mērķis"

Vieta: Jūrkalnes moto trase

Laiks: 2022. gada 5. augusts no plkst. 13:00 – 16:00

                                       6. augusts no plkst. 09:00

 

Dalībnieki: Viens pārstāvis no katras komandas, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu .

Inventārs: Gludstobra medību vai sporta ierocis bez kalibra ierobežojumiem. Ierocim jābūt reģistrētam uz dalībnieka vārda.

 

Munīcija: 50 gludstobra patronas ne lielākas par 7 ½ un 28 gramiem.

 

Norise un noteikumi: Šaušanu veic komandu numuru secībā. Katrs dalībnieks veic līdz 50 šāvieniem uz 25 lidojošiem mērķiem no 5 stāvvietām. Katrā stāvvietā tiek palaisti 5 mērķi – viens atsevišķs un divi secīgi dupleti. Laukumā izvietotas 4 mērķu mašīnas. Šķīvīšu lidojuma trajektorija iepriekš nav zināma. Atļauts divas reizes šaut uz vienu mērķi. 

 

Vērtēšana: Uzvar dalībnieks, kurš sašāvis pēc iespējas vairāk mērķu. Vienāda rezultāta gadījumā par godalgotajām vietām notiek pāršaude, šaujot veselu sēriju – 25 šķīvjus. Ja rezultāts ir vienāds, tad turpina šaut līdz pirmajai nullei.

 

Apbalvošana: Tiek apbalvoti pirmo 3 vietu ieguvēji.

Dalībniekam alkohola reibumā piedalīties disciplīnā AIZLIEGTS, lai ievērotu drošības noteikumus un netraucētu pārējos dalībniekus!

Veiklais šāvējs

5

“Nešpetnais ieroču nesējs”

Vieta: Jūrkalnes atpūtas un dabas parks

Laiks: 2022. gada 5. augusts no plkst. 13:00 – 17:00

                                       6. augusts no plkst. 09:00

 

Dalībnieki: Viens pārstāvis no katras komandas, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu.

Inventārs: pneimatiskā šautene, munīcija (nodrošina organizatori)

 

Norise un noteikumi: Kopējais disciplīnas izpildes laiks 20 minūtes. šaušana notiek pa papīra mērķiem uz kuriem attēloti Eiropas populārākie medījumi (stirna, lapsa, ģemze un mežacūka). Mērķi novietoti 20m attālumā. Šaušana notiek ar mazjaudas (līdz 12 J) pneimatisko ieroci. Šaušanas secība - stirna, lapsa, ģemze un mežacūka. 

 Šaušanas pozīcijas:

- Nr. 1. no pozīcijas “beduīns”, pieturot ar roku ieroča priekšējo daļu, atbalstot elkoni uz celīša;

- Nr.2. no pozīcijas guļus, pieturot ar roku ieroča priekšējo daļu, balstoties uz elkoņiem;

- Nr.3. no pozīcijas “stāvus”, atbalstoties ar ieroci pie nenostiprināta apaļkoka (štoka);

- Nr.4. no pozīcijas “stāvus” bez atbalsta.

Šaušana ar pneimatisko ieroci, no pozīcijas “beduīns”, pieturot ar roku ieroča priekšējo daļu, atbalstot elkoni uz celīša, uz mērķi “stirna” 20 m attālumā, 5 šāvieni.

Šaušana ar pneimatisko ieroci no pozīcijas guļus, pieturot ar roku ieroča priekšējo daļu, balstoties uz elkoņiem, uz mērķi „lapsa” 20 m attālumā, 5 šāvieni.

Šaušana ar pneimatisko ieroci no pozīcijas “stāvus”, atbalstoties ar ieroci pie nenostiprināta apaļkoka (štoka), uz mērķi “ģemze” 20 m attālumā, 5 šāvieni.

Šaušana ar pneimatisko ieroci, no stāvokļa “stāvus” bez atbalsta pa mērķi „mežacūka” 20 m attālumā, 5 šāvieni.

 

Vērtēšana un apbalvošana: Maksimālais iespējamais punktu skaits ir 200 punkti. Par sacensīību uzvarētāju atzīst dalībnieku ar augstāko iegūto punktu skaitu. Vienāda rezultāta gadījumā tiek skaitīti centra (10nieki) trāpījumi sākot ar mežacūkas mērķi, tad ģemzes, lapsas un stirnas mērķi. Ja arī trāpījumu skaits centrā 1.-3. vietas pretendentiem ir vienāds, tad tiek organizēta pāršaude mežacūkas mērķī. Tiek apbalvoti 1.-3. vietas ieguvēji.

Dalībniekam alkohola reibumā piedalīties disciplīnā AIZLIEGTS, lai ievērotu drošības noteikumus un netraucētu pārējos dalībniekus!

Sparīgais snaiperis

6

“Vikingu gudrības”

Vieta: Jūrkalnes tautas nams

Laiks: 2022. gada 6. augusts, plkst. 09:00

Dalībnieki: Viens pārstāvis no katras komandas.

Inventārs: Organizatoru izsniegta jautājumu anketa un dalībnieka pildspalva

 

Norise un noteikumi: Pēc instruktāžas katrs dalībnieks saņem jautājumu anketu, kur dalībnieks atzīmē pareizo atbildi. Kontrollaiks atbilžu iesniegšanai  - 90 minūtes.

 

Vērtēšana: Par katru pareizu atbildi dalībnieks saņem 1 punktu. Augstāku vietu iegūst dalībnieks, kurš ieguvis vairāk punktu. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu iegūst dalībnieks, kurš atbildes iesniedzis īsākā laikā.

 

Apbalvošana: Tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji.

Apsviedīgais Minhauzens

7

“Zolīte”

Vieta: Jūrkalnes kultūras nams

Laiks: 2022. gada 6. augusts. Dalībnieku reģistrācija notiek turnīra dienā klātienē no plkst.: 10:00 – 10:50, sākums plkst.: 11:00.

Dalībnieki: Viens pārstāvis no katras komandas. Turnīra dalībniekiem ir jāievēro zolītes noteikumi, spēles ētika, šī nolikuma prasības un tiesneša norādījumi.

 

Norise un noteikumi:

Turnīrs norisinās pēc aktuālajiem zolītes noteikumiem, kas ir pieejami interneta mājas lapas www.zolmaniem.lv sadaļā „Par zoli” , „Zoles noteikumi”. Tiek spēlēta klasiskā zolīte ar pulēm un bez mazajām zolēm. Spēlētāji pie galdiem tiek sadalīti pa trīs vai pa četri, ko nosaka tiesnesis, ievērojot dalībnieku skaitu. Turnīrs notiek 4 kārtās ar laika ierobežojumu katrai kārtai – 30 minūtes. Katrā kārtā tiek izspēlētas 12 partijas. Ja 30 minūšu laikā netiek izspēlētas 12 partijas, tad pēc 30.minūtes tiek izspēlēta vēl viena – pēdējā partija. 

Pēc 12.izspēlētās partijas personīgās pules spēlētājiem tiek norakstītas tā, ka par katru personīgo puli tās īpašnieks samaksā visiem pārējiem spēlētājiem katram pa vienam punktam.

Turnīra norise:

Dalībnieku reģistrācija 10:00 – 10:50

Turnīra atklāšana 10:50 – 11:00

1.kārta 11:00 – 11:30

Pārtraukums 11:30 – 11:40

2.kārta 11:40 – 12:10

Pārtraukums 12:10 – 12:20

3.kārta 12:20 – 12:50

Pārtraukums 12:50 – 13:00

4.kārta 13:00 – 13:30

Rezultātu apkopošana un apbalvošana 13:30 – 13:50

 

Pirmajā kārtā spēles partnerus pie katra galdiņa izlozē tiesnesis. Pēc pirmās kārtas uz katru nākošo kārtu spēlētāji pa galdiem tiek sadalīti pēc iegūto lielo punktu un mazo punktu kopsummas no iepriekšējām kārtām, t.i., labākie spēlē ar labākajiem. Lielo punktu sadale pie galda: 1.vieta – 6p; 2.vieta – 4p; 3.vieta – 2p un 4.vieta – 0p. Ja divi vai vairāki spēlētāji pie viena galda dala vietu, tad lielos punktus skaita kopā un dala ar attiecīgo spēlētāju skaitu.

Vietu ieņemšana pie galda notiek secīgi pēc kārtas sākot ar spēlētāju, kurš attiecīgās kārtas protokolā norādīts kā pirmais. (Protokolā tas tiek noteikts atbilstoši iegūto lielo punktu kopsummas no iepriekšējām kārtām – augstāku vietu pie galda ieņem spēlētājs, kuram ir visvairāk lielo punktu. Ja sakrīt lielie punkti, tad skatās pēc mazajiem punktiem).

Pirmās partijas dalītāju un punktu pierakstītāju nosaka, velkot kārtis. Kārtis aizsegtā veidā tiek izklātas uz galda un katrs spēlētājs izvelk pa vienai kārtij:

  1. Stiprākās kārts īpašnieks dala kārtis pirmajai partijai;

  2. Vājākās kārts izvilcējs veic punktu pierakstīšanu vai savstarpēji vienojoties, to var darīt cits spēlētājs.

  3. Kārtis dala pa divām. Piepirkuma kārtis tiek noliktas pēc 6.izdalītā kāršu pāra.

  4. Nepareizas kāršu izdalīšanas gadījumā dalītājs atkārto dalīšanu līdz izdala kārtis pareizi;

  5. Pie dalījuma, kad neviens neņem augšā, tiek pierakstīta viena kopējā pule, ja spēlē 4 spēlētāji un nav nevienas atvērtas pules – pieraksta klāt divas kopējās pules, bet, ja ir kaut viena pule atvērta, tad pieraksta klāt tikai vienu puli;

  6. Spēles protokolu tiesnešu kolēģijai iesniedz attiecīgās kārtas uzvarētājs.

 

 

Apbalvošana: Tiek apbalvoti pirmo 1. – 3. vietas ieguvēji

Zolīte

8

“Vikingu izklaides”

Vieta: Jūrkalnes dabas un atpūtas parks

Laiks: 2022. gada 6. augusts, plkst. 10:00

Dalībnieki: Trīs dalībnieki no katras komandas

Inventārs: Nodrošina sacensību organizators

 

Norise un noteikumi: 

  1.posms – Startā visiem trim tiek sasietas kājas un sasietām kājām jāveic distance;

  2.posms – lēcieni ar maisiem;

 3.posms – katram komandas dalībniekam ir jāpārvieto ola uz karotes no starta līnijas līdz pagrieziena punktam un atpakaļ. Tad ola tiek nodota nākamajam komandas biedram.

4.posms – ķerras skrējiens (divi dalībnieki turot aiz potītēm vada trešo dalībnieku, kurš staigās uz rokām) un finišs.

 

Vērtēšana: Uzvar komanda ar ātrāko trasē pavadīto laiku

 

Apbalvošana: Tiek apbalvotas pirmo trīs vietu ieguvēju komandas

Viens par visim - visipar vienu

9

Makšķerēšana jūrā no krasta “Uz āķa”

Vieta: Baltijas jūras piekraste, Ventspils novada Jūrkalnes pagasta teritorijā

Laiks: 2022. gada 6. augusts, no plkst. 06:30 līdz 14:30. Dalībnieku reģistrācija no 05:45 Jūrkalnes stāvkrastā

Dalībnieki: Viens dalībnieks no katras komandas, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu

 

Inventārs: divas makšķeres, kuras aprīkotas ar trīs āķiem katra

 

Norise un noteikumi: Dalībniekiem, atbilstoši MN prasībām, ir jābūt derīgai makšķerēšanas kartei un personu apliecinošam dokumentam. Sacensības notiek ievērojot MK Makšķerēšanas noteikumus nr.800 punkts 16 UN 18, par ‘'Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību '' noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpnēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā. Makšķerējot, katram makšķerniekam vienlaicīgi atļauts pielietot divas makšķeres, kuras aprīkotas ar trīs āķiem katra, sagatavotu rīku skaits nav ierobežots. 

Katrai komandai krasta joslā tiek ierādīta darbības zona. Dalībnieki ūdenī drīkst iebrist ne dziļāk, kā to pieļauj īsie zābaki (līdz celim). Nepiederošu personu tuvošanās ūdens līnijai tuvāk par 15 metriem sacensību rajonā nav atļauta. Dalībnieki nedrīkst izmantot jebkādu palīdzību no malas. 

Sacensību dalībnieks drīkst paturēt zivis atbilstoši MN. Dalbnieki, kuri priekšlaicīgi izpilda MN noteikto 10kg loma normu, lomā drīkst paturēt tikai 5 akmeņplekstes atbilstoši MK noteikumiem Nr.800 16.p. 3.apkšpunkta prasībām, bušu makšķerēšanā pārtrauc makšķerēt. Par katru ieekonomēto stundu komanda, saņem bonusu 0,5kg apmērā.

Visos gadījumos katra dalībnieka loms ir jāglabā atsevišķi. Lomā drīkst paturēt

zivis atbilstoši 22.12.2015. MK noteikumiemNr.800 ‘'Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu 16. un 18. punkta prasībām.

Vrtēts tiek katras komandas iegūtā loma kopējais svars.

Zivis iznest vai ienest darbības zonā līdz svēršanai ir kategoriski aizliegts, izņemot gadījumu, kad dalībnieks paziņo par makšķerēšanas pārtraukšanu un par to paziņo tiesnesim un atdod noķertās zivis tiesnesim. Par šī noteikuma neievērošanu dalībnieks tiek nekavējoties diskvalificēts. 

Ieskaitītas tiek visas izvilktās zivis, kuras atbilst makšķerēšanas noteikumiem. Noteikumu pārkāpuma gadījumā dalībnieka rezultāts tiek anulēts.

 

Vērtēšana: Augstāko vietu iegūst komanda ar lielāko kopējo loma svaru. Vienāda svara gadījumā priekšrocības ir komandai, kuras lomā ir mazāks zivju skaits.

 

Apbalvošana: Tiek apbalvoti 1.-3. vietu ieguvēji

Daugavas Sama medības

10

“Izveicīgā bulta”

Vieta: Jūrkalnes dabas un atpūtas parks

Laiks: 2022. gada 6. augusts, plkst. 09:00

Dalībnieki: Komandu pārstāv viens dalībnieks no katras komandas

Inventārs: Nodrošina sacensību organizators SIA Wenden Archery

 

Norise un noteikumi: Norobežotā teritorijā tiks uzstādīta 1 Laporte Archery disku mešanas mašīna. Kustīgā diska diametrs – 32cm.

No šaušanas līnijas vienlaicīgi šauj 5 dalībnieki.

Visu lokšaušanas inventāru nodrošina SIA Wenden Archery.

Visi loki vienāda spēka, visas bultas vienāda lokanuma – tādējādi nodrošinot vienādu konkurenci visiem lokšāvējiem.

Liela vēja gadījumā mērķis tiks palaists skriešanas režīmā pa zemi.

Dalībniekam alkohola reibumā piedalīties disciplīnā AIZLIEGTS, lai ievērotu drošības noteikumus un netraucētu pārējos dalībniekus!

Katram lokšāvējam tiks izsniegts 1 loks, rokas sargs un 5 bultas (katram dalībniekam bultu spārniņi būs citā krāsā).

Dalībnieks šauj 5 izmēģinājuma šāvienus un 5 šāvienus uz rezultātu (katrā šāvienā 1 bulta).

Disciplīnas vadītājs dos komandas – ielādēt, uzvilkt un tad tiks palaists mērķis.

Ja šāviena reizē dalībnieks neizšauj bultu, to uzskatīs par izšautu bultu.

 

Punktu sistēma: centrs – 15 punkti, vidus – 10 punkti, ārmala – 5 punkti, sāns – 5 punkti.

Vērtēšana: Rezultātu rēķina no visām diska pusēm (disks trāpījuma laikā var rotēt). Uzvarējis ir dalībnieks ar lielāko punktu skaitu. Vienāda punktu gadījumā notiek pāršaude godalgotajām vietām.

Apbalvošana: Tiek apbalvoti 3 labākie dalībnieki

Robins Huds

11

"Veiklais jūras vilcēns"

Vieta: Jūrkalnes dabas un atpūtas parks

Laiks: 2022. gada 6. augusts sākot no plkst. 09.00

Dalībnieki: 1 dalībnieks - jaunietis vai jauniete līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot)

Inventārs: pneimatiskā šautene, munīcija (nodrošina organizatori)

 

Norise un noteikumi:

Pēc tiesneša signāla dalībnieks dodas trasē un veic norādītos uzdevumus līdz nonāk šaušanas vietā. Tajā veic 5 šāvienus no rokas bez atbalsta uz krītošiem metāla siluetiem. Trāpījums ir ieskaitīts, ja lodīte trāpa siluetam (tas izkustās vai pilnībā nokrīt)

Katrs trāpīts šāviens nodrošina 0 soda sekundes, bet par katru netrāpītu šāvienu dalībnieks saņem 10 soda sekundes. Tās tiek papildus pieskaitītas trasē un šaušanā pavadītajam laikam

Trasē un šaušanā pavadītais laiks + soda sekundes = galējais rezultāts.

Pneimatisko ieroci dalībnieks drīkst lādēt pats vai dot to pielādēt tiesnesim.

 

Vērtēšana: Uzvar dalībnieks ar visātrāko galējā rezultāta laiku Apbalvošana: Tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji.

Orientēšanās

12

“Metenis”

Laiks: 2022. gada 6. augusts, plkst. 10:00

Vieta: Jūrkalnes dabas un atpūtas parks

Dalībnieki: Komandu pārstāv viens dalībnieks no katras komandas

Inventārs: Nodrošina disciplīnas organizators AAknives

 

Norise, noteikumi un vērtēšana: Paralēli 2 vienādi mešanas mērķi.

Nažu mešanas attālums 4 m. Metamā naža svars 260 gr.

Pirms ieskaites metieniem katram tiks doti 3 treniņu metieni.

Disciplīnā katram tiek doti 5 metieni (pēc kārtas), no kuriem ieskaitē tiek vērtēti 3 labākie.

Katram būs 3 mešanas iespējas. 

Pēc pirmās kārtas tiks aprēķināti rezultāti. Izstājas tie, kas nav trāpījusi vispār vai uzstādījuši zemāko rezultātu! 

Uz nākamo kārtu tiek 12 labākie.

Otrajā kārtā viss notiek kā pirmajā kārtā. 5 metieni, 3 labākie metieni tiek ieskaitīti, 3 piegājieni.

Saskaitot rezultātu, uz 3. kārtu tiek 6 labākie.

3. kārtā atkal tieši tas pats: 5 metieni, 3 labākie metieni ieskaitās un ar 3 piegājieniem.

Sarēķinot rezultātu, uz 4. kārtu ‘’Finālu’’ tiek 3 labākie rezultāti.

 

Apbalvošana: Tiek apbalvoti 1.-3. vietu ieguvēji

Augšzemes cīnītājs

13

“Galma dāmas glābšana”

Vieta: Jūrkalnes dabas un atpūtas parks

Laiks: 2022. gada 6. augusts, plkst. 11:00

Dalībnieki: Komandu pārstāv divi dalībnieki – sieviete un vīrietis, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu

Inventārs: Nodrošina disciplīnas organizators

Norise un noteikumi: Ar "sievu" pičpaunā šķērsot visus šķēršļus trasē.

Vērtēšana: Uzvar pāris ar ātrāko trasē pavadīto laiku

Apbalvošana: Tiek apbalvoti 1.-3. vietu ieguvēji

Mežoņa savaldīšana
bottom of page