Komandas pieteikums Mednieku festivālam
*reģistrācijai jāaizpilda visa nepieciešamā informācija
Informācija telšu nometnei

Dalības maksa: 

Dalības maksa komandai neatkarīgi no dalībnieku skaita 275 EUR ieskaitāma līdz: 26.jūlijam

Saņēmējs:

Latvijas Mednieku asociācija

Reģ.nr. 50008051581

Banka: SEB banka

Konts: LV48UNLA0034302483100

Rekvizīti:
Latvijas Mednieku Asociācija
Noliktavu 2, Dreiliņi, Stopiņu nov., LV-2130
Reģ. Nr. 50008051581
Kods: UNLALV2X
Konts: LV48UNLA0034302483100

KONTAKTI:


Latvijas Mednieku asociācijas valdes priekšsēdētājs
Haralds Barviks
Tel.: +37129419996
e-pasts:haralds@latma.lv; latma@latma.lv

Latvijas Mednieku asociācijas projektu vadītāja
Sintija Dozberga
Tel: +37129447703
e-pasts: latma@latma.lv; minhauzens@latma.lv