top of page
Kategorijas

 “Minhauzens” 2019 disciplīnas

1

“Sēlijas dižmednieks”

 • Vieta:         Zvejnieklīča šautuve

 • Laiks:         2019. gada 2. augusts no plkst. 13.00 –  3. augusts no plkst. 9.00

 • Dalībnieki:     Viens pārstāvis no katras komandas.

 • Inventārs:     Vītņstobra medību šaujamierocis, kura šāviena enerģija stobra galā nav mazāka par 3000 džouliem. Ierocim jābūt reģistrētam uz dalībnieka vārda.

 • Munīcija:    10 ierocim atbilstošas medību vai sporta patronas.

 • Norise un noteikumi: Šaušanu veic komandu numuru secībā. Šaušana 100 metru distancē uz stāvošu mērķi. Kopējais tēmēšanas laiks nedrīkst pārsniegt 1 minūti. Šāvējs izpilda 6 šāvienus. Laika mērīšana tiek uzsākta pēc tiesneša komandas šaut. Pirms komandas šaut, dalībniekam jābūt gatavam sērijai ar pielādētu ieroci. Ierocī drīkst būt ielādēta 1 patrona.

 • Vērtēšana:    Tiek vērtēts punktu skaits. Vienāda rezultāta gadījumā par godalgotajām vietām notiek pāršaude. Pārsniedzot 1 minūti, katras 3 sekundes tiek vērtētas kā soda punkts.  

 • Apbalvošana:    Tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji.

“Zvejnieklīča kuilis”

 • Vieta:         Zvejnieklīča šautuve

 • Laiks:         2019. gada 2. augusts no plkst. 13.00 – 17.00 / 3. augusts no plkst. 9.00

 • Dalībnieki:     Viens pārstāvis no katras komandas.

 • Inventārs:     Gludstobra medību ierocis 20.- 10.kalibrs.

 • Munīcija:     10 ierocim atbilstošas medību vai sporta patronas

 • Norise un noteikumi: Šaušanu veic komandu numuru secībā. Šaušana 50 metru distancē. Dalībnieks šauj dupletu uz nekustīgu mērķi. Kopā 10 šāvieni

 • Vērtēšana:   Tiek vērtēts punktu skaits. Vienāda rezultāta gadījumā par godalgotajām vietām notiek pāršaude

 • Apbalvošana:     Tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji.

2

Sēlijas dimednieks
Zvejnieklīča kuilis

3

“Rudo pīļu medības”

 • Vieta:         Zvejnieklīča šautuve

 • Laiks:         2019. gada 2. augusts no plkst. 13.00 – 17.00 / 3. augusts no plkst. 9.00

 • Dalībnieki:     Viens pārstāvis no katras komandas.

 • Inventārs:     Gludstobra medību vai sporta ierocis bez kalibra ierobežojumiem.

 • Munīcija:     50 gludstobra patronas ne lielākas par 7 1/2 un 28 gramiem.

 • Norise un noteikumi: Šaušanu veic komandu numuru secībā. Katrs dalībnieks veic līdz 50 šāvieniem uz 25 lidojošiem mērķiem no 5 stāvvietām. Katrā stāvvietā palaiž 5 mērķus. Katrā stāvvietā viens atsevišķs un divi dupleti. Uz vienu mērķi atļauts šaut divas reizes.

 • Vērtēšana:  Uzvar dalībnieks, kurš sašāvis pēc iespējas vairāk mērķu. Vienāda rezultāta gadījumā par godalgotām vietām notiek pāršaude, šaujot veselu sēriju – 25 šķīvīšus. Ja rezultāts ir vienāds, tad turpina šaut līdz pirmajai nullei.

 • Apbalvošana:     Tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji.

Rudo pīļu medības

“Veiklais šāvējs”

 • Vieta:         Zvejnieklīča šautuve

 • Laiks:         2019. gada 2. augusts no plkst. 13.00 – 17.00 / 3. augusts no plkst. 9.00

 • Dalībnieki:     Viens pārstāvis no katras komandas.

 • Inventārs:     Gludstobra medību vai sporta ierocis.

 • Munīcija:     50 gludstobra patronas, ne lielākas par 7 1/2 un 28 gramiem.

 • Norise un noteikumi: Šaušanu veic komandu numuru secībā. Katrs dalībnieks veic līdz 50 šāvieniem uz 25 prom lidojošiem mērķiem no piecām stāvvietām. Šķīvīšu lidojuma trajektorija iepriekš nav zināma. Atļauts divas reizes šaut uz vienu mērķi.

 • Vērtēšana:   Uzvar dalībnieks, kurš sašāvis visvairāk mērķu. Vienāda rezultāta gadījumā par godalgotām vietām notiek pāršaude, šaujot veselu sēriju -25 šķīvīšus. Ja rezultāts ir vienāds, tad turpina līdz pirmajai nullei

 • Apbalvošana:     Tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji.

4

Veiklais šāvējs

5

“Sparīgais snaiperis”

 • Vieta:         Zvejnieklīča šautuve

 • Laiks:         2019. gada 3. augusts no plkst. 9.00

 • Dalībnieki:     1 dalībnieks - jaunietis vai jauniete līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot).

 • Inventārs:     Pneimatiskā šautene (nodrošina organizatori) .

 • Norise un noteikumi: Pēc tiesneša signāla dalībnieks veic distanci līdz šaušanas vietai, no kuras veic piecus šāvienus no rokas bez atbalsta uz 5 mērķiem. Par katru nenotriektu mērķi saņem 20 soda sekundes. Katram dalībniekam ir 5 plus 2 rezerves patronas.

 • Vērtēšana:  Uzvar dalībnieks ar ātrāko trasē pavadīto laiku.

 • Apbalvošana:     Tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji.

Sparīgais snaiperis

“Apsviedīgais Minhauzens”

 • Vieta:         Raiņa klubs-muzejs.

 • Laiks:         2019. gada 3.augusts plkst. 8.00

 • Dalībnieki:  1 pārstāvis no katras komandas.

 • Inventārs:    Organizatoru izsniegta jautājumu anketa un dalībnieka pildspalva.

 • Norise un noteikumi:  Pēc instruktāžas katrs dalībnieks saņem jautājumu anketu, kur dalībnieks atzīmē pareizo atbildi. Kontrollaiks atbilžu iesniegšanai – 90 minūtes.

 • Vērtēšana:   Par katru pareizu atbildētu atbildi dalībnieks saņem 1 punktu. Augstāku vietu iegūst dalībnieks, kurš ieguvis vairāk punktu. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu iegūst dalībnieks, kurš atbildes iesniedzis īsākā laikā.

 • Apbalvošana:     Tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji.

6

Apsviedīgais Minhauzens

7

“Zolīte”

 • Vieta:         Raiņa klubs-muzejs

 • Laiks:         2019. gada 3.augusts plkst. 10.00

 • Dalībnieki:   1 dalībnieks no katras komandas, neatkarīgi no zolītes spēles prasmju sagatavotības līmeņa.

 • Inventārs:     Kāršu komplekts (nodrošina organizatori.

 • Norise un noteikumi:    Galdiem tiek sadalīti pa trīs vai pa četri, ko nosaka tiesnesis, ievērojot dalībnieku skaitu. Turnīrs notiek 3 kārtās ar laika ierobežojumu katrai kārtai – 30 minūtes. Katrā kārtā tiek izspēlētas 12 partijas. Ja 30 minūšu laikā netiek izspēlētas 12 partijas, tad pēc 30.minūtes tiek izspēlēta vēl viena – pēdējā partija. Pēc 12.izspēlētās partijas personīgās pules spēlētājiem tiek norakstītas tā, ka par katru personīgo puli tās īpašnieks samaksā visiem pārējiem spēlētājiem katram pa vienam punktam.
  Pirmajā kārtā spēles partnerus pie katra galdiņa izlozē tiesnesis. Pēc pirmās kārtas uz katru nākošo kārtu spēlētāji pa galdiem tiek sadalīti pēc iegūto lielo punktu un mazo punktu kopsummas no iepriekšējām kārtām, t.i., labākie spēlē ar labākajiem. Lielo punktu sadale pie galda: 1.vieta – 6p; 2.vieta – 4p; 3.vieta – 2p un 4.vieta – 0p. Ja divi vai vairāki spēlētāji pie viena galda dala vietu, tad lielos punktus skaita kopā un dala ar attiecīgo spēlētāju skaitu.
  Vietu ieņemšana pie galda notiek secīgi pēc kārtas sākot ar spēlētāju, kurš attiecīgās kārtas protokolā norādīts kā pirmais. (Protokolā tas tiek noteikts atbilstoši iegūto lielo punktu kopsummas no iepriekšējām kārtām – augstāku vietu pie galda ieņem spēlētājs, kuram ir visvairāk lielo punktu. Ja sakrīt lielie punkti, tad skatās pēc mazajiem punktiem). Pirmās partijas dalītāju un punktu pierakstītāju nosaka, velkot kārtis. Kārtis aizsegtā veidā tiek izklātas uz galda un katrs spēlētājs izvelk pa vienai kārtij. Stiprākās kārts īpašnieks dala kārtis pirmajai partijai.  Vājākās kārts izvilcējs veic punktu pierakstīšanu vai savstarpēji vienojoties, to var darīt cits spēlētājs. Kārtis dala pa divām. Piepirkuma kārtis tiek noliktas pēc 6.izdalītā kāršu pāra. Nepareizas kāršu izdalīšanas gadījumā dalītājs atkārto dalīšanu līdz izdala kārtis pareizi. Pie dalījuma, kad neviens neņem augšā, tiek pierakstīta viena kopējā pule, ja spēlē 4 spēlētāji un nav nevienas atvērtas pules – pieraksta klāt divas kopējās pules, bet, ja ir kaut viena pule atvērta, tad pieraksta klāt tikai vienu puli. Spēles protokolu tiesnešu kolēģijai iesniedz attiecīgās kārtas uzvarētājs.

 • Vērtēšana:    Uzvarētāju nosaka pēc trešās kārtas ar lielāko lielo punktu skaitu. Pie vienādiem lielajiem punktiem vērtē mazos punktus. Ja arī mazie punkti vienādi priekšroka tam, kuram vairāk zoļu.

 • Apbalvošana:     Tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji.

Zolīte

“Viens par visiem-visi par vienu!”

 • Vieta:         Zvejnieklīcis

 • Laiks:         2019.gada 3. augusts plkst. 10.00

 • Dalībnieki:    Trīs dalībnieki no katras komanda

 • Inventārs:     Nodrošina sacensību organizators.

 • Norise un noteikumi:

                1.posms-Startā visiem trijiem tiek sasietas kājas un sasietām kājām jāveic distance;
                2.posms-lecieni ar maisiem;
                3.posms-tačkas skrējiens (viens ar aizsietām acīm, otrs-vada dalībnieku ar auklu palīdzību, trešais-stumj ķerru);
                4.posms-jāpārnes noteiktas krāsas bumbiņas no viena groza uz otru;
                5.posms-pārgājiens ar slēpēm un finišs.

 • Vērtēšana:     Uzvar komanda ar ātrāko trasē pavadīto laiku.

 • Apbalvošana:   Tiek apbalvotas pirmo trīs vietu ieguvējas komandas.

8

Viens par visim - visipar vienu

9

“Daugavas Sama medība”

 • Vieta:            Zvejnieklīča pludmale

 • Laiks:     2019.gada 3.augustā. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 5:00 pie Zvejnieklīča pludmales. Iebraukšana Daugavā no plkst. 6:00. līdz 6:30. Sacensību sākums plkst. 6:30. Sacensības notiek līdz 11:00

 • Dalībnieki:    Viens dalībnieks (kungs vai dāma), kurš sasniedzis 18 gadu vecumu.

 • Inventārs:    Laiva, drošības veste, makšķeres – nodrošina dalībnieki paši.

 • Norise un noteikumi: Sacensības notiek atbilstoši MK noteikumiem Nr.800 Makšķerēšanas,vēžošanas un zemūdens medību noteikumi.
          •     Dalībnieki ierodas ar savām laivām, kuras ir aprīkotas ar glābšanas inventāru. Katram dalībniekam ir jābūt                       uzvilktai glābšanas vestei.
          •     Dalībniekam jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte.
          •     Katrs dalībnieks parakstās par drošības noteikumu ievērošanu uz ūdens un pilnā mērā atbild par savu drošību.
          •     Sacensību laikā drīkst spiningot (velcēt) ar vienu spiningu.
          •     Aizligts izmantot cemmerēšanas zivtiņas, dzīvas zivtiņas, gruntsmakšķeres, pludiņmakšķeres.
          •     Laivā atrodas tikai sacensību dalībnieks.
          •     Dalībnieki lomu nodod svēršanai līdz plkst. 11.00.
          •     Lomā drīkst paturēt asarus izmērā no 20 cm, līdakas no 50 cm, zandartus no 45 cm un samus no 60cm.

 • Vērtēšana:  Uzvarētājs tiek noteikts pēc lielākā zivju svara. Dalībnieki, kuri nav izvilkuši nevienu zivi, vietu sadalījumu nosaka kastinga sacensībās pēc spiningošanas sacensībām. Vieta un laiks šīm sacensībām tiks paziņoti pēc spiningošanas

 • Apbalvošana:     Tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji.

Daugavas Sama medības

“Robins Huds”

 • Vieta:         Zvejnieklīcis.

 • Laiks:        2019.gada 3.augusts, saskaņā ar sacensību programmu

 • Dalībnieki:     Komandu pārstāv 1 dalībnieks neatkarīgi no dzimuma.

 • Inventārs:    Loks un bultas ir pieejamas pie sacensību organizatoriem.

 • Norise un noteikumi: Laukumā atrodas pieci dažādi zvēri – 3D mērķi, attālumā līdz 20 metriem. Disciplīnā vienlaikus startē 5 dalībnieki, katram tiek piešķirtas piecas bultas. Pirmās piecas bultas – izmēģinājums, nākamās piecas – uz rezultātu.

 • Vērtēšana:   Uz mērķa punktu norādes – 10 punkti, 8 punkti un 5 punkti. Uzvarējis ir dalībnieks, kuram ir lielākais punktu skaits. Vienāda rezultāta gadījumā notiek pāršaude godalgotajām vietām

 • Apbalvošana:     Tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji.

10

Robins Huds

11

Orientēšana “Zini vai mini!”

 • Vieta:         Zvejnieklīcis, atbilstoši pasākumu norises plānojumam.

 • Laiks:         2019. gada 3. augusts, saskaņā ar sacensību programma.

 • Dalībnieki:   Komandā divi dalībnieki.

 • Inventārs:   Viens no komandas dalībniekiem ar kontrolkarti, atrodas "Latvijas kartē" (ar auklu iezīmēta Latvijas teritorija) otrs komandas dalībnieks ar maršruta lapu, skrien apkārt meklējot mednieku kolektīvus un pilsētas, un tālāk nododot informāciju pirmajam, kurš atrod pilsētu kartē un atzīmējas. Maršrutu veic noteiktā secībā un atzīmējas arī noteiktā secībā. Paralēli startē četras komandas, bet skaitu var mainīt atbilstoši situācijai.

 • Vērtēšana:  Uzvar komanda ar ātrāko trasē pavadīto laiku un pareizi veiktu distanci.

 • Apbalvošana:     Tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji.

Orientēšanās

“Augšzemes cīnītājs”

 • Vieta:         Zvejnieklīcis

 • Laiks:        2019. gada 3. augusts, no plkst. 10.00

 • Dalībnieki:     Komandu pārstāv 1 dalībnieks – sieviete

 • Inventārs:    Disciplīnas veikšanai nepieciešamo inventāru nodrošina organizatori

 • Norise un noteikumi: Pēc tiesneša signāla dalībnieki kāpj uz podesta, no kura viens otru ar piepūšamu nūju palīdzību cenšas nogrūsti.

 • Vērtēšana:   Uzvar dalībnieks, kurš ilgāk noturējies uz podesta. Pretinieku nosaka organizatori izlozes veidā.

 • Apbalvošana:     Tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji.

12

Augšzemes cīnītājs

13

“Mežoņa savaldīšana”

 • Vieta:   Zvejnieklīcis         

 • Laiks:        2019.gada 3.augusts, plkst.11.00

 • Dalībnieki:   Viens pārstāvis - vīrietis

 • Inventārs:     Disciplīnas veikšanai nepieciešamo inventāru nodrošina organizatori.

 • Norise un noteikumi: Pēc tiesneša signāla komandas pārstāvim pēc iespējas ilgāk jāmēģina turēties pretī mežonim.

 • Vērtēšana:  Uzvar dalībnieks ar ilgāko trasē pavadīto laiku.

 • Apbalvošana:     Tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji.

Mežoņa savaldīšana
bottom of page